Omplacering av hundar

omplaceringOmplacering av en hund kan ske av flera olika anledningar. Dels kan det ske då hundägaren eller familjen som har hand om hunden inte kan hantera dess beteende eller är kompatibel av någon annan anledning. Det kan vara att ens livsstil inte fungerar med de behov som hunden har eller att man inte kan ta hand om den av ekonomiska skäl.

Tyvärr är det många som bara lämnar hunden på någon plats och inte längre vill veta av den, vilket så klart leder till många olyckliga situationer. Kan man inte längre ta hand om sin hund bör man kontakta några av de ideella föreningar och organisationer som kan erbjuda hjälp vid omplacering för att finna en ny familj. Omplacering av hundar kan även ske på grund av att hunden sprungit bort och man inte lyckats finna den rätta familjen eller om hunden blir omhändertagen för att den vanvårdats. En omplacering är en händelse som kräver mycket omsorg gällande hunden.

Hur fungerar omplacering av en hund?

För omplacering av en hund måste först en analys av hundens nuvarande beteende och välmående genomföras. På så sätt vet man vad den har haft för tillvaro innan, vilka behov som kanske inte blivit tillgodosedda och hur den hanterar olika typer av situationer med exempelvis barn eller andra djur.

Vissa organisationer vill att man skickar in intresseanmälan om man är intresserad av att ta emot en hund för omplacering. Man måste då beskriva sig själv, ens livsstil, vilka tidigare erfarenhet man har av hundar och vilka önskemål som finns. Allt detta görs för att omplaceringen av hunden skall bli så positiv och bra som möjligt för samtliga parter. Om man vill lämna ifrån sig en hund bör man försöka samarbeta med de föreningar som erbjuder stöd och som också har eventuella adoptionsfamiljer i sitt register.