hundbodens kennelHundbodens Kennel är en kennelanläggning i Vallentuna som arbetar med uppfödning av hundraserna Pomeranian, Griffon Bruxellois, Petit Brabancon och Mops. Att arbeta med uppfödning av hundar innebär ett stort ansvar och kräver mycket tid av uppfödaren. Det är även viktigt att man har insyn i vilka olika regler som måste följas för uppfödningen och vad den specifika rasen kräver inför avel.

Vad genomför Hundbodens Kennel?

Eftersom Hundbodens Kennel arbetar med uppfödning av specifika hundraser har de insyn i vad som gäller inom den rasspecifika avelsstrategin för att föda upp så korrekta valpar som möjligt. Med korrekt innebär att man följer de standarder som finns angivna och att man endast genomför avel med de hundar som lever upp till de specifika bestämmelserna. Hundbodens Kennel har även ansvaret för att hundarna är veterinärsbesiktade samt registrerade korrekt hos Svenska Kennelklubben. Vidare kan Hundbodens Kennel även fungera som stöd efter hundköpet, så att den nya ägaren lättare kan förstå vilka behov som finns, vilka beteenden som de specifika hundraserna har och hur man på bästa sätt bör hantera den nya hunden i sitt hem.

Att föda upp hundrasen Pomeranian innebär exempelvis att hunden skall vara en mycket kort liten hund med en dubbel päls som är rakt stående från kroppen. Dess mankhöjd skall vara mellan 18-23 centimeter med en högt ansatt svans och små upprätta öron. Pälsen skall förekomma i färgen orange, svart, röd eller creme. Vidare arbetar även Hundbodens Kennel med uppfödning av Griffon Bruxellois som ursprungligen är en belgisk dvärghundras. Att föda upp dessa hundar innebär att utseendet skall vara som en kort, kraftig och väldigt liten hund med en vikt på 3,5-6 kg. Griffon Bruxellois har en högt buren svans, en kort och bred nos med ett tydligt underbett.

Eftersom Hundbodens Kennel arbetar med att föda upp dessa hundraser kan de även ge tips och räd för hur man bör hantera denna ras, hur mycket aktivitet som krävs samt beskriva hundens egenskaper och beteende. Hundbodens Kennel har även ett ansvar att de föder upp friska och sunda hundar inom de specifika raserna.